Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI)Motiverande samtal (MI, motivational interviewing) är en samtalsmetod med syfte att främja motivation och beteendeförändring.


Metoden kan användas både för kort rådgivning och som längre behandlingsmetod.

När det gäller att förändra dina livsstilsfaktorer, sömn, kost och motion, kan jag som fysioterapeut hjälpa dig på vägen till ökat välmående.